คุณกำลังมองหาอะไร?

โครงสร้างเว็บไซต์

02
ข่าวประกาศ
03
ข่าวประชาสัมพันธ์
04
ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม
06
คลังภาพกิจกรรม
08
คู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
10
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
12
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
13
ข้อมูลโรงงานจังหวัดสุโขทัย
14
ดาวน์โหลดเอกสาร
15
ติดต่อเรา
17
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่