โครงสร้างเว็บไซต์

02
ข่าวประกาศ
03
ข่าวประชาสัมพันธ์
04
ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม
05
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( OIT )
07
คู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
08
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
09
นโยบาย แผน และรายงานผล
10
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
12
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
13
ข้อมูลโรงงานจังหวัดสุโขทัย
14
ดาวน์โหลดเอกสาร
15
คลังภาพกิจกรรม
17
ติดต่อเรา