คุณกำลังมองหาอะไร?


มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์