คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
22.02.2566
9

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุรพงษ์ พินิตเกียรติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวบุญจิรา ชัยวิรัตน์นุกูล ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่ยื่นคำขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.เอส) ณอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จำนวน 3 คำขอ ได้แก่ 1. บริษัท บางกอกพอยท์ จำกัด ( การบริการร้านกาแฟ ) 2. บริษัท บางกอกพอยท์ จำกัด ( การบริการจัดส่งอาหาร ) 3. บริษัท บางกอกพอยท์ จำกัด ( การบริการทำอาหารกล่อง )

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
22.02.2566
5

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมเรื่อง ”เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจผู้ประกอบการ SMEs ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐาน อุตสาหกรรมเอส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสุรพงษ์ พินิตเกียรติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวณัฐฐินันท์ เลี่ยนกัตวา นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ และนางสาวสุชาภรณ์ ฉัตรเทียนชัย นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และความเข้าใจผู้ประกอบการ SMEs โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ราย

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

11.01.2565

23.06.2564

กิจกรรม จัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการเปิดโลกทัศน์เมืองต้นแบบการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ออกแบบพร้อมจัดทำชิ้นงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (creative innovation) เพิ่มช่องทางการตลาดโดยจัดแสดงผลงานเผยแพร่และจำหน่ายสินค้าหัตถ้าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพทดสอบตลาดพร้อมจับคู่ธุรกิจระหว่างเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ในประเทศ

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02